Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

hotmess
23:23
9698 cb48 500
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto viayoucanfly7 youcanfly7
23:22
hotmess
23:22
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viayoucanfly7 youcanfly7
23:21
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers viaskrzacik skrzacik
23:17
hotmess
23:16
hotmess
21:35
hotmess
21:35
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viamojanostalgia mojanostalgia
hotmess
21:34
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viamojanostalgia mojanostalgia
hotmess
21:34
4305 d3a7
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viasensation sensation

July 01 2015

hotmess
19:56
4408 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
hotmess
19:56
4399 9885
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
19:56
hotmess
19:56
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viameovv meovv

June 23 2015

hotmess
22:53
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
hotmess
22:52
5784 57e5
hotmess
22:50
2361 9751
Reposted fromsiara siara viaHappinessNope HappinessNope
hotmess
22:49
0708 a243
Reposted fromchildren children viasensation sensation
hotmess
22:48
6844 7b7b
hotmess
22:47

francieumpocalypse:

mishacockins:

this gif is my fucking favorite thing in the world, the way Misha turns around expecting a normal sized human

image

Reposted fromsupernatural supernatural
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl